Retourneren

Bij aankoop van producten via geurenzeepshop.nl heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van het herroepingsrecht . Hierbij kunt u de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden zonder opgave van redenen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de besteller. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en orginele onbeschadigde verpakking geretourneerd moeten worden aan geurenzeepshop.nl. Dit conform de door de geurenzeepshop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Het bedrag van de retour gestuurde artikelen plus de verzendkosten dat aan geurenzeepshop.nl is betaald zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping worden terugbetaalt.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan geurenzeepshop.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, factuurnummer en bankrekeningnummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Klanten in het buitenland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het bankrekeningnummer waarvan u de betaling aan geurenzeepshop.nl heeft gedaan.